Jest jednym z najstarszych miast w Polsce, a dzięki cennym zabytkom możemy odkrywać jego dzieje w ciekawy sposób. Sieradz to wyjątkowe miasto, które dla każdego miłośnika historii może się okazać ciekawym celem wycieczki. Co warto wiedzieć o tym mieście? Jakie atrakcje mogą tu przyciągnąć uwagę zwiedzających?

Sieradz na polskiej mapie

Sieradz to jedno z ciekawszych miast na terenie województwa łódzkiego, a o atrakcyjności miasta decyduje m. in. jego położenie geograficzne. Piękny krajobraz Kotliny Sieradzkiej sprawia, że Sieradz jest jednym z piękniejszych miast nad rzeką Wartą. Bliskość ważnych dróg krajowych i łatwy dojazd do miasta to kolejne czynniki, dzięki którym mogła się tu pomyślnie rozwinąć turystyka. Jakie atrakcje zasługują tu na wyróżnienie? Co warto wiedzieć na temat historii tego niezwykłego miasta?

Poznaj także atrakcje Trójmiasta.

Z kart historii

Kto chce lepiej poznać Sieradz, ten powinien poświęcić nieco czasu na zapoznanie się z jego historią. Wiadomo, że jest to jeden z najstarszych ośrodków miejskich na ziemiach polskich. Pierwsze wzmianki o tym mieście pojawiają się w dokumentach z lat 30-tych XII wieku, jednak z badań archeologicznych wynika, że spora osada mogła tu istnieć już w XI stuleciu. Prawa miejskie zyskał Sieradz w 1247 roku, z kolei w latach 60-tych XIII wieku stał się stolicą samodzielnego księstwa sieradzkiego. Wkrótce stało się ono integralną częścią Królestwa Polskiego, tworząc istniejące aż do rozbiorów województwo sieradzkie. W okresie zaborów miasto najpierw zostaje zajęte przez Prusy, później staje się częścią Królestwa Polskiego. Ważnym okresem w dziejach miasta był czas II wojny światowej, gdy miasto zostało przyłączone do III Rzeszy i stało się częścią Kraju Warty. Więzienie w Sieradzu było w czasie wojny jednym z największych obiektów tego typu na terenie Kraju Warty, a jego uruchomienie nastąpiło już w pierwszych dniach września 1939 roku. Powojenny Sieradz to przede wszystkim ważny ośrodek przemysłu maszynowego oraz spożywczego. Coraz ważniejsza rolę odgrywa tu również turystyka, której sprzyjają i liczne atrakcje znajdujące się na terenie miasta, jak i jego dzieje. Co zatem warto zobaczyć w tym mieście?

Zabytki Sieradza: co warto zobaczyć podczas wycieczki po tym mieście?

O długiej historii Sieradza przypomina jego zabudowa oraz ogromna ilość cennych zabytków. kto chce ujrzeć relikty dawnych murów miejskich i pozostałości XIV-wiecznej baszty, ten z pewnością chętnie odwiedzi Dom Kata, z kolei dla miłośników architektury miejskiej wielką gratką będzie wizyta przy tzw. kamienicy pojagiellońskiej – najstarszej kamienicy w mieście, którą wzniesiono w XVI lub w XVII wieku. Miłośnicy kultury żydowskiej będą tu mogli zobaczyć cmentarz oraz dawną synagogę, z kolei na miłośników kultury ludowej czeka Sieradzki Park Etnograficzny. W Sieradzu warto też poświęcić nieco więcej czasu zabytkom sakralnym, które tworzą ciekawą i dość zróżnicowaną kolekcję. Podominikański kościół św. Stanisława, drewniany kościół Świętego Ducha oraz kolegiata Wszystkich Świętych – oto zabytki sakralne, którym w czasie wycieczki po Sieradzu warto się uważniej przyjrzeć. Spacery po terenie Wzgórza Zamkowego lub rynku staromiejskiego są kolejnymi propozycjami dla tych, którzy miło i pożytecznie chcą spędzić czas na terenie tego wyjątkowego miasta.

Sieradz ma się czym pochwalić, a jego atrakcje z pewnością zasługują na uwagę. To ciekawy ośrodek miejski, na terenie którego z cennymi pamiątkami z dawnych czasów można się spotkać niemal na każdym kroku.